"දිරියපිය" වැඩසටහනට සමගාමීව නිවසක් විවෘත කිරීම.- 2021.07.01
 
ඉපලෝගම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාසයේ සෞභාග්‍යයා සතියේ සමාරම්භක උත්සවය සනිටුහන් කරමින් අංක 511 වේදනීගම වසමේ වයි.ජී. නිරෝශා රාජපක්ෂ මහත්මියගේ  නිවස 
"දිරියපිය" නිවාස ව්‍යාපෘතියට සමගාමීව විවෘත කිරීම 2021.07.01 වන දින පෙරවරු 10.00 ට යෙදුණු සුහ මොහොතින් ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදුවිය. 
 

 " කොරෝනා වසංගතය නිසා පනවා ඇති සංචරණය සීමාව තුල කොට්ඨාසය තුළ භාණ්ඩ බෙදාහරින ජංගම වෙළඳුන්ගේ නාම ලේඛණය " මෙතනින් බාගත කරන්න

2021 වසරේ රාජකාරී ආරම්භය ප්‍රාදේශීය ලේකම් තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අප කාර්යාලයේ රැස්වීම් ශාලාවේදී පැවැත්විණී .

 

WhatsApp Image 2021 01 01 at 10.55.05 AM

 

WhatsApp Image 2021 01 01 at 10.55.06 AM

WhatsApp Image 2021 01 01 at 10.55.03 AM

 WhatsApp Image 2021 01 01 at 10.55.00 AM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

News & Events

08
Jul2021
සෞභාග්‍යා සතිය - 2021

සෞභාග්‍යා සතිය - 2021

"දිරියපිය" වැඩසටහනට සමගාමීව නිවසක් විවෘත කිරීම.- 2021.07.01  ...

29
Mar2019

ජංගම වෙළඳුන් පිළිබඳ තොරතුරු

 " කොරෝනා වසංගතය නිසා පනවා ඇති සංචරණය...

Scroll To Top